Polska i Chiny: Różnice kulturowe
Polska i Chiny: Różnice kulturowe

O tym, że kultury między sobą się różnią nie trzeba nikomu mówić, chociaż współcześnie ze względu na wirtualizację części ludzkiej aktywności nie jesteśmy tego tak świadomi. Ale różnice występują – jak wskazuje Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, zajmujący się badaniem relacji pomiędzy kulturą organizacyjną, a kulturą narodową. Naukowiec pokazał, że kultura organizacyjna jest mocno skorelowana z kulturą narodową, dlatego też w kontaktach pomiędzy różnego rodzaju narodami może dochodzić do wielu nieporozumień i niepożądanych zdarzeń. Różnice, o których pisał holender są tym większe im większa jest rozbieżność pomiędzy danymi kulturami. Można je więc zauważyć pomiędzy kulturą pracy w Polsce i w Chinach.

Holenderski badacz wyróżnił w swoich badaniach pięć wymiarów, przy pomocy których można scharakteryzować kulturę organizacyjną: dystans władzy, indywidualizm i kolektywizm, męskość i kobiecość, unikanie niepewności oraz orientację długoterminową. Postarajmy się wskazać elementy, w których mogą wystąpić największe różnice.

Dystans władzy

Odpowiada za zaakceptowanie istniejącej hierarchii oraz oczekiwania względem stopniem posłuszeństwa wobec przełożonych czy rodziców. Zarówno kultura organizacyjna polska jak chińska w przypadku dystansu władzy nie różnią się znacznie. W obu występuje naturalna akceptacja istniejącej hierarchii oraz wysoki oczekiwany stopień posłuszeństwa wobec przełożonych czy rodziców. Dlatego w tym aspekcie przedsiębiorca z Polski nie będzie miał dużych problemów kulturowych z zaakceptowaniem sytuacji.

Indywidualizm

Różnica pomiędzy Polską a Chinami w podejściu do indywidualizm są kolosalne. Chiny są społeczeństwem bardzo mocno kolektywnym, a Polacy są nastawieni bardziej na podejście indywidualistyczne. Widać to między innymi w sytuacji podejmowania decyzji biznesowych.

Męskość i kobiecość

Zarówno Polska jak i Chiny należą do kultur męskich, zorientowanych na sukces i osiąganie celów. Często związane jest to z dużą rywalizacją i przedkładaniem pracy nad inne elementy życia.

Unikanie niepewności

Jeżeli chodzi o unikanie niepewności, to występują duże różnice pomiędzy obiema kulturami. Polski przedsiębiorca ma skłonność do posiadania zasad, reguł oraz ogólnego poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy Państwa Środka łatwiej akceptują sytuację wieloznaczne, gdzie interpretacja często zależy od kontekstu – widać to między innymi chociażby na przykładzie języka chińskiego.

Orientacja długo i krótkoterminowa

Chińska kultura pracy jest pragmatyczna, ważne są długofalowe efekty, które można osiągnąć wytrwałością, systematycznością, dobrym przygotowaniem czy cierpliwością. Można to zauważyć między innymi, gdy popatrzy się na czas jaki zajmuje podpisanie umów – potrafią one trwać bardzo długo.

Podsumowując, warto mieć na uwadze, że dostępność dobrej jakości produktów z Chin jest zasługą nie tylko sklepów online, ale również wieloletniej pracy tych polskich dystrybutorów, którzy umiejętnie odnaleźli się na skomplikowanym rynku chińskim i nawiązali kontakty handlowe z przedsiębiorcami z Dalekiego Wschodu.